Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.deurencentrumnoord.com) van DeurenCentrumNoord die het bedrijf heeft op Zoom 27, 9231 DX Surhuisterveen en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 020 44400.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de DeurenCentrumNoord. DeurenCentrumNoord streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. DeurenCentrumNoord kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Het is mogelijk dat via de website van DeurenCentrumNoord toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld.

DeurenCentrumNoord kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina's. DeurenCentrumNoord, de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeurenCentrumNoord of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Contact

Koop Kozijnen Noord
Zoom 27
9231 DX
Surhuisterveen

Openingstijden showroom
Op werkdagen zijn we geopend van 8:30 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30, als u onze diensten wilt bekijken in de showroom, maak dan eerst een afspraak via de mail of bel 0512 366 463.

Contactgegevens
T: 0512 366 463
F: 0512 360 037
E: info@koopkozijnennoord.nl

KVK: 020 44400